Terre Blanque


השכרת אוהל לאירוע בצפון - אוהלים לאירועים להשכרה בצפון

<p>לימודי מנהל עסקים –

לתואר ראשון או שני?</p>


<p>לימודי מנהל עסקים השכרת אוהלים לאירועים בצפון 

הינם מזה כמה וכמה שנים טובות ממסלולי הלימודים הגבוהים הפופולאריים ביותר בישראל.

כולם רוצים להיות מנהלים, ונוהרים בהמוניהם אל הכיתות למנהל עסקים, המכשירות את

דור המנהלים של המחר.</p>


<p>מנהל עסקים נלמד

בישראל לתואר ראשון או לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט וכד'..), כך שכאשר אנחנו

שוקלים האם ללכת ללמוד מנהל עסקים, עולה השאלה – האם כדאי ללמוד מנהל עסקים לתואר

ראשון או לתארים מתקדמים יותר? שאלה זו רלבנטית במיוחד בתחום מנהל העסקים שכן הרבה

מאוד אנשים יוצאים כיום ללימודי מנהל עסקים לתואר שני, לאחר שהתמחו בתואר הראשון

בתחום שונה לחלוטין, החל מתחומי הכלכלה והפיננסים הקשורים ישירות לתחום מנהל

העסקים, ועד לתארים בתחומים אחרים לחלוטין כמו מדעים מדויקים או אפילו מדעי הרוח.</p>


<p>הסיבה לכך שכל כך

הרבה אנשים בוחרים בלימודי מנהל עסקים דווקא לתואר שני היא מפני שמדובר בתואר

המכשיר אנשים בעלי השכלה אקדמאית כלשהי, לניהול בתחום בו הם כבר מתמחים. מבחינה

זו, לימודי מנהל עסקים לתואר שני הם דבר הגיוני הרבה יותר מאשר לתואר ראשון, שכן

במקרה זה מגיעים הסטודנטים עם השכלה גבוהה קודמת והתמחות קיימת בתחום כזה או אחר,

כך שהם יכולים לתעל את הידע שהם הולכים לקבל בתחום הניהול, לתפוקה מעשית בתחום בו

הם עוסקים.</p>


<p>מצד שני, כאשר סטודנט

לתואר ראשון מגיע לשנת הלימודים הראשונה שלו במנהל עסקים, הוא למעשה מקבל הרבה

מאוד ידע בתחום הניהול, אך אין לו יותר מדי מה לעשות עם ידע זה. מרבית הסטודנטים

לתואר ראשון אינם מחזיקים בהשכלה גבוהה קודמת ואינם מועסקים בתפקידי מפתח ניהוליים

בתחומים כאלו או אחרים, בהם יוכלו ליישם את הידע הניהולי שהם רוכשים בלימודים. כלומר למרות הרצון הטוב הם לא יוכלו בסוף התואר הראשון לכתוב תוכנית עסקית לחנות.</p>


<p></p>


<p>לכן, ייתכן ולימודי

מנהל עסקים לתואר ראשון עלולים להיות מעט מוקדמים מדי למרבית הסטודנטים הטריים

והחדשים, אשר אולי הינם בוסר בכל הנוגע ליכולות ניהול ואסטרטגיות ניהוליות

מתקדמות. במובן זה, לימודי מנהל עסקים לתואר שני הם הרבה יותר הגיוניים, לפחות

בקרב מרבית הסטודנטים. אך כמובן שתמיד ישנם יוצאים מן הכלל...</p>


<p>לימודי מנהל עסקים –
לתואר ראשון או שני?</p>

<p>לימודי מנהל עסקים
הינם מזה כמה וכמה שנים טובות ממסלולי הלימודים הגבוהים הפופולאריים ביותר בישראל.
כולם רוצים להיות מנהלים, ונוהרים בהמוניהם אל הכיתות למנהל עסקים, המכשירות את
דור המנהלים של המחר.</p>

<p>מנהל עסקים נלמד
בישראל לתואר ראשון או לתארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט וכד'..), כך שכאשר אנחנו
שוקלים האם ללכת ללמוד מנהל עסקים, עולה השאלה – האם כדאי ללמוד מנהל עסקים לתואר
ראשון או לתארים מתקדמים יותר? שאלה זו רלבנטית במיוחד בתחום מנהל העסקים שכן הרבה
מאוד אנשים יוצאים כיום ללימודי מנהל עסקים לתואר שני, לאחר שהתמחו בתואר הראשון
בתחום שונה לחלוטין, החל מתחומי הכלכלה והפיננסים הקשורים ישירות לתחום מנהל
העסקים, ועד לתארים בתחומים אחרים לחלוטין כמו מדעים מדויקים או אפילו מדעי הרוח.</p>

<p>הסיבה לכך שכל כך
הרבה אנשים בוחרים בלימודי מנהל עסקים דווקא לתואר שני היא מפני שמדובר בתואר
המכשיר אנשים בעלי השכלה אקדמאית כלשהי, לניהול בתחום בו הם כבר מתמחים. מבחינה
זו, לימודי מנהל עסקים לתואר שני הם דבר הגיוני הרבה יותר מאשר לתואר ראשון, שכן
במקרה זה מגיעים הסטודנטים עם השכלה גבוהה קודמת והתמחות קיימת בתחום כזה או אחר,
כך שהם יכולים לתעל את הידע שהם הולכים לקבל בתחום הניהול, לתפוקה מעשית בתחום בו
הם עוסקים.</p>

<p>מצד שני, כאשר סטודנט
לתואר ראשון מגיע לשנת הלימודים הראשונה שלו במנהל עסקים, הוא למעשה מקבל הרבה
מאוד ידע בתחום הניהול, אך אין לו יותר מדי מה לעשות עם ידע זה. מרבית הסטודנטים
לתואר ראשון אינם מחזיקים בהשכלה גבוהה קודמת ואינם מועסקים בתפקידי מפתח ניהוליים
בתחומים כאלו או אחרים, בהם יוכלו ליישם את הידע הניהולי שהם רוכשים בלימודים. כלומר למרות הרצון הטוב הם לא יוכלו בסוף התואר הראשון לכתוב תוכנית עסקית לחנות.</p>

<p></p>

<p>לכן, ייתכן ולימודי
מנהל עסקים לתואר ראשון עלולים להיות מעט מוקדמים מדי למרבית הסטודנטים הטריים
והחדשים, אשר אולי הינם בוסר בכל הנוגע ליכולות ניהול ואסטרטגיות ניהוליות
מתקדמות. במובן זה, לימודי מנהל עסקים לתואר שני הם הרבה יותר הגיוניים, לפחות
בקרב מרבית הסטודנטים. אך כמובן שתמיד ישנם יוצאים מן הכלל...</p>

היכנסו לאתר nisha-events.co.il לפרטים